Pant av telefon

                                                         

Fyll ut feltene under.

Du mottar estimert restverdi innen 2-3 dager.

Hvis du godtar tilbudet så får du tilsendt fraktseddel og mer informasjon på e-post.

Utbetaling tar 30-60 dager. 
Kontaktinfo
Firmanavn
Org.nr.
Navn
Mobilnummer
E-post
Slik finner du imei-nummer: Tast *#06# på telefonen

Slik finner du modellnavn: Gå på Innstillinger --> Generelt --> Om
Imei
Telefonmodell
Eventuelle skader